Olympisch Stadion en omgeving:
Ontwikkeling Visie voor Illuminatie::

Presentatie:
Mei 2005
Opdarchtgever:
Stadsdeel Zuid Amsterdam
Lichtontwerp:
Kees van de Lagemaat
Niko van der Klugt