Kees van de Lagemaat

Inleiding:

Toneelschuur

Kees van de Lagemaat is vanaf 1972 werkzaam geweest als theatertechnicus in de Toneelschuur te Haarlem.
In 1981 maakte hij zijn eerste professionele lichtontwerp namelijk "Springtime", een project van Ide van Heijningen, destijds artistiek leider bij theatergroep Perspekt.
In het zelfde jaar ontwierp hij het licht voor de geruchtmakende produktie "Wat gebeurde met Majakovsky" van het Onafhankelijk Toneel in coproduktie met de Toneelschuur.
Tijdens zijn werk als theatertechnies coördinator in de Toneelschuur maakte hij veel ontwerpen o.a. voor Maatschappij Discordia, Toneelschuur-Produkties Art en Pro, Toneelgroep Centrum, Baal en F-act. Begin 1987 maakte hij het lichtplan voor "The man in the Raincoat" een opera van Bob Wilson, uitgevoerd in het muziektheater in Amsterdam, en uitgezonden door de NOS.

Opleiding

In 1984 volgde hij bij de NOS op Sandbergen een opleiding voor Televisieregie en Lichtontwerp.
Hij ging in de leer bij de cineast Thomas Brasch, waarbij hij beeldanalyse studeerde.
Dit resulteerde in een, in opdracht van de VPRO gemaakte, televisiefilm "Mercedes", onder regie van Thomas Brasch en in samenwerking met Discordia.

Zelfstandig / Commercieel / Architectuur:

September 1987 werd hij zelfstandig lichtontwerper en sloot zich aan bij Eyelight studio's in Haarlem. Eyelight studio's was een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige bedrijven.
Hij werkte mee aan de introductie van HDTV voor Philips, deed productpresentaties voor o.a. IBM, Toyota, Interpolis en Forbo, verzorgde het licht voor een megashow van Weightwatchers International te Brussel, draaide live tv-shows voor de ZDF in Duitsland en maakte o.a. een lichtontwerp voor het Heineken Brouwerijmuseum in Amsterdam en ontwierp in 1995 een tentoonstelling over Aborigines in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Voor het Natuurhistorisch Museum in Leiden liep in 1996 een tentoonstelling over de opgraving van een Camarasaurus op locatie in het vermaakpark Duinrel.
In Kourou, Frans Guyana maakte hij voor Estec een lichtontwerp voor de inrichting van het "Musee d'Espace".
Een geruchtmakende project was de opening van de Erasmusbrug in september 1996.
In 2001 voltooide hij het lichtontwerp voor de Javabrug, gebruik makend van meer dan 800 permanente armaturen. Ook voor Venhoeven architecten verlichtte hij het U2 gebouw in Amsterdam. In 2003 gaf het spoorwegmuseum Lichtontwerpers.nl de opdracht tot het maken van een lichtontwerp voor hun nieuwe accomodatie.Tvens werd hen gevraagd de coordinatie te voeren over de lichtontwerpers in alle belevingswerelden. In 2005 ontwilkkelde Lichtontwerpers.nl een visie omtrent de illuminatie van bruggen binnen de Amsterdamse grachtengordel.

Beeldende Kunst:

Voor de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag begeleide hij als lichtontwerper projecten als Promenoir van Mondriaan / Academy of Light
Door de Mondriaanstichting werd hij gevraagd om in het kader van de TMK regeling om voor de Stichting Deventer Ziekenhuizen een lichtontwerp te maken.
Voor het Amsterdams Fonds v/d Kunst bevroor hij een moment van licht in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam. In 3 theaters aan het Leidse Plein, De Balie, Paradiso en de Melkweg ontwierp hij een computeranimatie in kader van City A Life in 2001. Een groot spiritueel lichtobject maakte hij voor het Novacollege te Haarlem. "Venster op de Toekomst"

In opdracht van Hoogovens ( Corus) Package and Steel vervaardigde hij samen met zijn broer Mike een levend kunstwerk op een stand in Dusseldorf.

Publikaties:

In 1993 kreeg hij de prijs van de Kritiek voor de "Othello" bij Toneelgroep Amsterdam en voor "All for Love" bij de Blauwe Maandag Compagnie.
In 1995 ontving hij met Eyelight studio’s een Oskar in Parijs voor het ontwerp van een presentatie voor Forbo Kromenie.
In 1996 The Europese prijs voor beste museale presentatie. In 2005 hebben lichtontwerpers.nl hun medewerking verleend aan het boek "de vormgeving van Theater".

 

Introduction:

Toneelschuur

Kees van der Lagemaat has worked as a theatre technician at Toneelschuur in Haarlem since 1972. In 1981 he created his first professional lighting design Springtime, a project of the then artistic director of theatre company Perspekt. During the same year he designed the lighting of the controversial Wat gebeurde met Majakovsky, a co-production of Toneelschuur and the theatre company Onafhankelijk Toneel.
During his stretch as the technical coordinator at Toneelschuur he made lots of designs for theatre companies such as Maatschappij Discordia, Toneelschuur-Produkties Art en Pro, Toneelgroep Centrum, Baal en F-act. Early 1987 he made the lighting design for The man in the Raincoat an opera by Bob Wilson performed in the Muziektheater in Amsterdam en broadcast by NOS (Dutch Broadcasting Corporation).

Training

Kees took a course in television directing and lighting design with NOS at Sandbergen in 1984. He was a student of cineast Thomas Brasch where he studied picture analysis. This resulted in Mercedes a television film assigned by VPRO made with the cooperation of theatre company Discordia and directed by Thomas Brasch.

Independent commercial architecture

In September 1987 Kees became an independent lighting designer and joined the Eyelight studios in Haarlem: a cooperative of a number of independent companies. He was involved in the introduction of HDTV for Philips, made product presentations for IBM, Toyota, Interpolis and Forbo; designed the lighting for a mega show of Weightwatchers International in Brussels; made live tv shows for ZDF in Germany; designed the lighting for the Heineken Brewery museum in Amsterdam and designed an exhibition about Aborigines in the Koninklijk Instituut voor de Tropen. In Kourou, French Guyana, he made the lighting designs for the exhibition of Musee d'Espace. The lighting designed for the opening of the Erasmus bridge in Rotterdam in 1996 was widely acclaimed.
In 2001 he completed the lighting design for Jan Schaeffer Bridge, using over 800 permanent fittings. Besides, he made a lighting design for the U2 building in Amsterdam for Venhoeven achitects. In 2003 the Railroad Museum, Utrecht gave Kees van de Lagemaat and Niko van der Klugt the assignment to make lighting designs for its new accommodation. On top of that they were asked to coordinate the lighting designs for all the different experiences. In 2005 Lichtontwerpers developed a vision with regard to the illumination of bridges lying within the historical canal ring of Amsterdam.

Visual Arts

As their lighting designer Kees monitored projects such as Promenoir van Mondriaan and Academy of Light for Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in the Hague. He was asked by the Mondriaanstichting to design the lighting for Stichting Deventer Ziekenhuizen as part of a applied monumental art project.

He froze a moment of light in the Willem de Zwijger church in Amsterdam for the Amsterdam Fonds van de Kunst.

In three theatres at Leidseplein: Balie, Paradiso and Melkweg he designed a computer animation as part of City a Life in 2001.

For Novacollege in Haarlem he designed a large spiritual light object titled Venster op de Toekomst

Assigned by Corus Hoogovens Package and Steel he and his brother Mike made a life work of art for an exhibition in Dusseldorf.


Publications

In 1993 he was awarded the critics prize for Toneelgroep Amsterdam's Othello, and Blauwe Maandag Compagnie's All for Love.

Together with Eyelight Studio's he received an Oskar for the design of a Forbo Krommenie presentation in Paris in 1995.

This was followed with the European award for best museological presentation.

2005: Lichtontwerpers played a part in the publication of the book De Vormgeving van Theater

 

 Nieuws