Oog van Horus
 
De Levensbloem
De zon en de maan werden in het oude Egypte beschouwd als de ogen van Horus. Het Horus-oog was in Egypte een zeer geliefd amulet, omdat het ’t eeuwig terugkerende herstel van de universele harmonie verbeelde. Volgens de mythe had de altijd jaloerse God Seth zijn oom Horus een oog uitgerukt, nadat hij zijn vader Osiris had gedood en in stukken gesneden. De wijze maangod en magiër Thot herstelde het oog echter en genas het. Horus bracht het toen weer naar zijn vader Osiris om hem tot leven te wekken. Sindsdien gold het Horus-oog ( Oedjat ) als oerbeeld van de offerhandeling. Het linkeroog stond voor de maan en ook voor de toenemende vrouwelijke krachten en het verleden, terwijl het rechteroog de actieve, scheppende en mannelijke krachten van de zon en de toekomst verbeeldde. Beide ogen garanderen ook de macht van de alwetendheid. Als beschermamulet beloofde het ’t eeuwige leven. Algemeen wordt het oog bij het element vuur ingedeeld, omdat het licht en kleur kan opnemen. Als de God Horus zijn ogen opende dan stroomde het licht dat het universum verlichte naar buiten; sloot hij ze, dan keerde de duisternis terug.

 
Ankh

Het oude Egyptische teken. De Goddelijke staf. In hiërogliefen gebruikt om reproductie en gemeenschap aan te geven. Volgens veel bronnen betekent het ”leven” of de sleutel tot het leven. “The Key of Life”. Hathor, Godin van het leven en de dood, droeg de Ankh en schonk er het leven mee. Verder verbeeldt het de levenschenkende eigenschappen van de elementen lucht en water. Het is een verbinding van het T-vormige Osiris-kruis met het ovaal van Isis, met als resultaat een sleutel die de geheimen van het leven ontsluit. Volgens sommige bronnen is het een overgeleverd teken uit het oude Atlantis. Het is op veel plaatsen op aarde terug te vinden.

 
Het gouden getal 18

Dit is het teken voor Het gouden getal 18 gebruikt in Scandinavische almanakken. Het gouden getal 18 indiceert de maancyclus in relatie met het aantal dagen in een zonnejaar en maakte het zowel mogelijk om de dagen te berekenen van de volle en de nieuwe manen, als de data van eclipsen. In onze huidige maatschappij is het getal 18 het moment waarop wij hebben bepaald dat een mens volwassen is.

 
Zonnekruis

Dit ideogram is het zonnekruis (Suncross). Het stelt de zon, zonlicht, warmte, of zonne energie voor. Het is minstens 4000 jaar oud en werd gevonden in de stad Troje in Turkije.


Komeet

Dit symbool stelt een komeet voor.
In de Alchemie werd het gebruikt als pictogram voor glas. Tevens is het heden ten dagen in gebruik als pictogram voor zoeklicht. In dit kunstwerk staat het tevens voor de onverwachte factor in het leven.
De afbeelding van de levensbloem vind je bijna overal. Bijna overal ter wereld heeft hij dezelfde naam: “de Levensbloem”, hoewel hij elders in de kosmos andere benamingen heeft. Twee van de belangrijkste benamingen zou je kunnen vertalen als de “Taal van de Stilte” en de “Taal van het Licht”. Het is de oorsprong van alle taal. Het is de oertaal van het universum, pure vorm en proportie. Het wordt een bloem genoemd, niet alleen omdat het eruit ziet als een bloem, maar omdat het de cyclus van een fruitboom symboliseert. De fruitboom produceert een klein bloemetje, dat een metamorfose ondergaat en in een vrucht verandert – een kers of een appel of iets dergelijks. De vrucht bevat in zich het zaad, dat op de grond valt en dan uitgroeit tot een andere boom. Er is dus een cyclus van boom naar bloem naar vrucht naar zaad en weer terug naar boom, met deze vijf stappen. Dit is een volslagen wonder. Alle levensvormen zijn in essentie terug te voeren naar de geometrie die we in de Levensbloem tegenkomen.

De Levensbloem is de geometrie van het leven.

  
Nieuwe maan

Dit pictogram stelt voor de Nieuwe maan samen met een planeet. De kleine cirkel is in dit geval Venus als de morgen- of avondster. Was gebruikelijk in de Phoeniciaanse cultuur ongeveer 2000 jaar geleden. Heden ten dagen vinden we het op muren en gebouwen in Tibet. Het wordt er gebruikt als de klank, aum , daar representeert het de staat van transcendent bewustzijn.

 
Libra

Het Zodiak teken Libra, de Weegschaal. Libra. Deze refereert aan de ene kant naar lente equinox en aan de andere kant naar de eeuwige innerlijke strijd die de mens in zich zelf voert. Libra behoord tot het element lucht.

 
Libra

Libra teken ondersteboven werd gebruikt in Alchemie om het proces aan te geven waarbij een stof overging van gasvormige toestand in vloeibaar. Het omgekeerde proces van sublimatie. Samen met de Libra zorgt het, in het ’t kunstwerk, voor de balans tussen de elementen lucht en water.


Glas

Een van de symbolen voor glas die vroeger in de chemie en alchemie werden gebruikt.