Skip to main content

Visie en werkwijze

Lichtontwerpers.nl is een onafhankelijk bureau dat lichtontwerpen maakt voor binnen- en buitenruimte.

Het bureau bestaat uit lichtontwerpers Hugo Hendrickx en Kees van de Lagemaat. Ondersteund door een bevlogen team dat zich bezig houdt met de uitwerking van de lichtconcepten en de technische detaillering.

In onze visie staat de mens centraal, en heeft een lichtontwerp altijd een inhoudelijk uitgangspunt. Met licht vormen we ruimte en creƫren we sfeer, in relatie tot de omgeving, en voor de mens.
We leggen focus, en tonen architectuur in afgewogen evenwicht.
We maken omgevingen inzichtelijk, leesbaar en uitnodigend.
Visie en inhoudelijk concept zijn daarbij de leidraad.
Vaak vormt licht niet een statisch beeld, maar biedt het de mogelijkheid zich aan te passen.
Aan tijd, behoefte of gebeurtenis.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, elk project is voor ons uniek en wordt als dusdanig benaderd. Kwaliteit is belangrijk in het hele proces, van concept tot technische implementatie. Daarbij speelt communicatie een belangrijke rol, een goede samenwerking met alle betrokken partijen is essentieel.

. concept ontwikkeling
. lichtontwerp
. lichtadvies
. technische detaillering
. lichtsturing
. programmering
. project begeleiding
. educatie

Wat we doen

Concept en visie

Wij werken vanuit een heldere visie waarin mens en omgeving een grote rol spelen. Een lichtontwerp is altijd gebaseerd op een doordacht concept, waardoor we altijd een passende oplossing kunnen ontwikkelen.
Daarnaast kunnen wij een bredere visie voor een omgeving ontwikkelen, in de vorm van een masterplan.

Lichtontwerp en advies

Vanuit concept ontwikkelen wij een lichtontwerp dat resulteert in een uitvoerbaar plan. Onze technische kennis stelt ons in staat om hier goed te adviseren en waar nodig te ondersteunen in de uitvoeringsfase.

Aansturing

Aansturen van licht wordt steeds complexer, en speelt tevens een steeds grotere rol in een lichtontwerp.
Lichtontwerpers heeft een grote expertise in het adviseren, toepassen en programmeren van verschillende systemen zoals DALI, DMX/RDM, en Casambi.
Wij kunnen een volledig systeemontwerp voor aansturing uitwerken, inclusief de integratie met andere systemen of verschillende protocollen voor aansturing.

Projectbegeleiding

Veelal begeleiden we projecten in de uitvoeringsfase. Hier kunnen wij onze technische expertise inzetten, en de kwaliteit van het lichtontwerp bewaken. De ervaring leert dat projecten hiermee beter en sneller tot een goed eindresultaat worden gebracht.

Daarnaast kunnen wij optreden als projectleider en begeleiden we naar aanbestedingen.

Team

Ons team bestaat uit Lichtontwerpers Hugo Hendrickx en Kees van de Lagemaat, en onze specialisten; Nico van der Vegte, Bram Visser en Willeke Evenhuis.