Domtoren en kathedraal, Utrecht

Illuminatie van de Dom en kathedraal te Utrecht

De rol van Lichtontwerpers is Artistiek en Technisch adviseur en lid van het projectmanagement team.

Ontwerpers zijn Speirs & Major London.

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht

Lichtontwerpers:
Speirs & Majors
Mark Major, Keith Bradshaw

Projectteam:
Jo de Viet – Project leider
Koosje Bielars – secretariaat
Marijke Jansen – advieseur beeldende kunst
Kees van de Lagemaaat – Artistiek en tchnisch adviseur -Project manager

Technische coordinatie: IBU
Arthur Klink – advies en coordinatie uitvoerend
Ben Willemse – Guido Du Prie

Projectteam Speirs & Majors:
Benz Roos – project designer
Iain Ruxton – Programmer
Daniel Harvey – Programmer
Anna Grant

Aannemer:
Heijmans

Fotografie:
Pieter van Leeuwen