Grote Toren en Kerk, Gorinchem

De grote toren en kerk markeren het historisch centrum van de vestingstad Gorinchem. Beide gebouwen hebben een lange geschiedenis en zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de stad Gorinchem.

Met het nieuwe lichtontwerp dat wij maakten zijn toren en kerk prachtig zichtbaar in de stad. Veel details die eerder niet zichtbaar waren, maken nu onderdeel uit van het avondbeeld. De toren en kerk zijn verlicht met uitgekiende optieken waardoor lichthinder en lichtvervuiling tot een minimum zijn beperkt. Het licht creëert nu diepte, maakt vorm, en brengt gelaagdheid in het beeld. Zo worden de monumenten onderdeel van de stad, en vertellen ze een verhaal dat relateert aan de geschiedenis van Gorinchem.

Buro Lichtontwerpers is betrokken geweest vanaf de eerste planvorming tot aan de realisatie. Naast het lichtontwerp heeft Buro Lichtontwerpers een nauwe samenwerking gehad met alle stakeholders. De commissie erfgoed  bijvoorbeeld, is al vroeg in het proces betrokken om de benodigde ingrepen op de rijksmonumentale gebouwen zo goed mogelijk af te stemmen.

In de realisatiefase is Buro Lichtontwerpers betrokken als projectleider vanuit de gemeente. Door de uitgebreide kennis van het project, en de technische kennis die wij in huis hebben, hebben we de realisatie goed en efficiënt kunnen begeleiden. En hiermee de gemeente ontzorgt.

Tenslotte heeft Buro Lichtontwerpers ook de programmering van alle licht-scènes uitgevoerd. Dit heeft tot voordeel dat we heel precies en en efficiënt  kunnen werken naar de beoogde lichtbeelden.

 

Concept en lichtontwerp: Buro Lichtontwerpers
Uitvoering en installatie: Living Projects
Projectbegeleiding: Buro Lichtontwerpers
Programmering: Buro Lichtontwerpers, Jeffrey Steenbergen

 

 

Foto’s: Gemeente Gorinchem en Buro Lichtontwerpers.