Kapkar

KAPKAR / BB-N34

Een kunstwerk van Frank Havermans.

KAPKAR is een beeld dat het werk van de
regionale brandweer een gezicht geeft. De kop
van het kunstwerk is een lichtbaken dat continu
een rode gloed uitstraalt. Als er een alarm
binnenkomt en de brandweer in actie komt,
licht de kop helder rood op. Zo ziet de
omgeving dat de brandweer in actie is
gekomen. Na een bepaalde tijd dimt het licht
weer terug in de dimstand.